Karjeros konsultantų mokymosi ir mainų programa, skirta pagrindiniams Europos šalių darbo rinkos ir visuomenės iššūkiams spręsti

Šis projektas parengtas kaip dalis Erasmus+ KA2 programos, skirtos Strateginei partnerystei aukštajame moksle

Projekto numeris: 2018-1-DE02-KA202-005117

Projekto laikotarpis: 01/12/2018 – 31/08/2021

 

„Academia+“ projektas apjungia dvi perspektyvas: 

  • remti ir stiprinti karjeros konsultantų mainus ir tarptautinį jų apmokymą Europoje
  • sutelkti dėmesį į mokymo programų rengimą, skirtą aktualiems darbo rinkos ir karjeros konsultavimo iššūkiams spręsti.

Projekto „Academia+“ veiklos bei rezultatai prisideda prie sklandesnio darbo rinkos dalyvių  pereinamojo laikotarpio iš mokymosi etapo į darbo rinką, keičiant darbo pozicijas, vietas ir šalis.

„Academia+“ projekte sudarytos galimybės tarp skirtingų šalių pasidalinti gerąja patirtimi apie konsultavimo ir karjeros orientavimo metodus, susijusius su socialiniais, ekonominiais ir politiniais klausimais.

Projektas „Academia+“ skirtas „Europa 2020“ tikslo įgyvendinimui, t.y. į darbo rinką įtraukti 75 proc. 20–64 metų amžiaus žmonių. Vidutinis užimtumo lygis 2016 m. 28 Europos Sąjungos šalyse siekė 71,1 %.

Vidutinis užimtumo lygis skiriasi kiekvienoje šalyje. Projektas padeda geriau išnaudoti galimybes įvairiose šalyse ir praplėsti tarptautinį koordinuojamą bendradarbiavimą, suteikiant reikiamas priemones, paramą ir išteklius, kurie pertreikia specialistų judumo vertę ir tarptautinio mokymosi naudą.

Projektu „Academia+“  užtikrinama kokybiškesnių paslaugų suteikimas ir įgūdžių bei kvalifikacijos koordinavimas, sutelkiant dėmesį į mokymo programų plėtojimą, kuriomis sprendžiami aktualūs darbo rinkos ir karjeros konsultavimo klausimai ir esminiai uždaviniai.

Pagal svarbumą dabartinėje darbo rinkoje buvo pasirinktos trys temos karjeros konsultantų mokymosi ir mainų programoms (C-STEPs):

  • Migrantų ir pabėgėlių konsultavimas karjeros klausimais
  • Būsimos darbo vietos ateityje
  • Demografiniai pokyčiai
PROJEKTO SKRAJUTĖ
PROJEKTO PLAKATAS