VOKIETIJA

HOCHSCHULE DER BUNDESAGENTUR FUER ARBEIT

Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA) yra valstybės patvirtintas taikomųjų darbo rinkos mokslų universitetas. 2006 m. universitetą įsteigė Federalinė užimtumo agentūra, didžiausia Vokietijos darbo rinkos paslaugų teikėja.

Šis universitetas (toliau – HdBA) siūlo ne tik bakalauro studijų programas, bet daug dėmesio skiria ir moksliniams tyrimams bei dalyvauja nacionalinio ir tarptautinio lygmens tyrimuose. Be to, HdBA siūlo darbo rinkos, profesinio švietimo bei profesinio konsultavimo mokymus Federalinės užimtumo agentūros darbuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims.

KONTAKTINIAI ASMENYS

 

Clinton Enoch

Clinton.Enoch@arbeitsagentur.de

 

Dr. Thomas Jäger

Hochschule.ZaFET@arbeitsagentur.de

 

Prof. Dr. Jane Porath 

Jane.Porath@arbeitsagentur.de 

PORTUGALIJA

Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI – www.spieurope.eu) yra privati konsultacinė bendrovė, įsteigta 1997 m. kaip aktyvus nacionalinių ir tarptautinių tinklų, susijusių su MVĮ (mažų ir vidutinių įmonių) ir inovacijų sektoriais, centras. Nuo pat pradžių SPI tapo lyderiaujančia ryšius tarp privataus sektoriaus įmonių, mokslo ir technologijų institucijų bei nacionalinių ir tarptautinių viešųjų ir privačių organizacijų kuriančia veikėja. Vos tik įsikūrusi SPI ėmėsi valdyti projektus, kuriais skatinamas regioninis, nacionalinis ir tarptautinis vystymasis. Projektai skatina verslumą, inovacijas ir žinių valdymą bei kuria strategines partnerystes ir verslo ryšius. SPI, bendradarbiaudama su Europos verslo ir inovacijų centro tinklu (angl. European Business and Innovation centre), turi biurus Porto (būstinė), Koimbros, Lisabonos, Evoros miestuose, Azorų salose, Kinijoje, Ispanijoje, JAV. Taip pat organizacija yra atstovaujama Briuselyje pagal turimą partnerystę Europos verslo ir inovacijų centrų tinkle (angl. European BIC Network). SPI turi daugiau nei 85 įvairių tautybių ir įvairialypės patirties sukaupusius konsultantus.

KONTAKTINIS ASMUO

 

Tiago Marques

tiagomarques@spi.pt

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

ASPIRE IGEN GROUP LIMITED

„Aspire-igen“ grupė yra didžiausia karjeros ir mokymų organizacija Jorkšyro regione, Jungtinėje Karalystėje (vietovėje, kurioje gyvena daugiau kaip 5 mln. gyventojų). Grupė yra ne pelno siekianti socialinė organizacija, turinti 22 metų patirtį dirbant su jaunimo ir suaugusiųjų darbo paieškos problemomis. Socialinio nepritekliaus, atskirties ir nedarbo lygis Jorkšyre yra vienas didžiausių Jungtinėje Karalystėje. Grupė skatina socialinę įtrauktį ir socialinio gyvenimo atgaivinimą, teikiant įvairias karjeros orientavimo ir mokymų paslaugas. Ji taip pat vykdo profesinio mokymo programas, skirtas niekur nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams (angl. NEET), siekiant padėti jiems įsilieti į darbo rinką ir suteikti galimybę konsultuotis karjeros klausimais 28-iose regiono mokyklose. „Aspire-igen“ grupė yra pripažinta kaip profesinio tobulėjimo kompetencijų centras, teikiantis profesinės veiklos ir karjeros orientavimo specialistų mokymą.

KONTAKTINIS ASMUO

 

Caroline Harrison

international@aspire-igen.com

LIUKSEMBURGAS

APPLIED VOCATIONAL PSYCHOLOGY AND POLICY RESEARCH UNIT (AVOPP)

Applied Vocational Psychology and Policy Research Unit (AVOPP) 2005 m. įkūrė psichologai, edukologai, statistikai ir ekonomistai iš Belgijos, Kanados, Vokietijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Lenkijos ir Šveicarijos.

Tarp šios asociacijos steigėjų buvo ir žymūs mokslininkai iš prestižinių universitetų, tokių kaip (abėcėlės tvarka): Augustyn Banka (SWPS Socialinių ir humanitarinių mokslų universitetas, Varšuva, Lenkija); Jean-Pier Dauwalder (Lausanne universitetas, Šveicarija); Bernd-Joachim Ertelt (Taikomųjų darbo rinkos studijų universitetas, Manheimas, Vokietija); Herrmann-Günter Hesse (Vokietijos tarptautinių švietimo tyrimų institutas, Frankfurtas prie Maino, Vokietija); Manfred Hofer (Manheimo universitetas, Vokietija); Czeslaw Noworol (Jogailos Universitetas, Krokuva, Lenkija); Kęstutis Pukelis (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva); Christiane Schiersmann (Heidelbergo universitetas, Vokietija); William Schulz (Manitobos universitetas, Kanada).

Tęsdami savo darbus puikiuose universitetuose, šie mokslininkai jau daugelį metų rengia vertingas rekomendacijas AVOPP. Ir net dabar, kai keletas jų tapo emeritais, AVOPP turi garbės tęsti bendradarbiavimą, gauti ir pasikliauti jų patarimais.

Asociacija yra nusistačiusi šiuos tikslus:

  • Studijų ir mokslinių projektų plėtojimas.
  • Mokslinis panašių tyrimų ir projektų pritaikymas.
  • Išorinis tyrimų ir mokslinių projektų vertinimas.
  • Tarptautinių tinklų kūrimas ir skatinimas.
  • Sertifikuotų dirbančių karjeros konsultantų modulių ir kvalifikacijos programų kūrimas ir įgyvendinimas.
  • Konsultacinis darbas, susijęs su karjeros plėtros priemonėmis ir programomis, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius.
  • Mokslinių darbų leidimas ir publikavimas.

KONTAKTINIS ASMUO

 

Jean-Jacques Ruppert

jean-jacques.ruppert@education.lu

LIETUVA

VŠĮ “EMUNDUS”

Viešoji įstaiga „eMundus“ buvo įkurta 2009 m. Institucija siekia racionalizuoti švietimo srities mokslinių tyrimų ir pokyčių įgyvendinimą, kartu naudojant ir taikant informacines ir komunikacines technologijas įvairiose srityse.

„eMundus“ misija yra aktyviai skatinti žinių visuomenę, kartu kuriant ir plėtojant paslaugas, susijusias su informacinėmis ir ryšių technologijomis, inovacijomis ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą ir vieningumą tarp skirtingų kartų ir įvairių visuomenės grupių.

„eMundus“ komandą sudaro ekspertai, turintys ilgalaikę patirtį vadybos, švietimo ir technologijų plėtros srityse. Jau nuo 2006 metų komandos nariai dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse programose. Komanda dalyvavo, koordinavo ir plėtojo ankstesnius „Socrates”,  „Lifelong learning“, dabar „Erasmus+“ ir Europos struktūrinių fondų projektus. Per daugelį metų užmegzti ryšiai ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis sukūrė stiprų ryšį ir partnerystę su visoje Europoje esančiomis švietimo organizacijomis, asociacijomis, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros centrais, valdžios institucijomis ir t.t.

KONTAKTINIS ASMUO

 

Vida Drąsutė

info@emundus.eu