Šiame esminiame Europos Sąjungos darbo rinkų plėtros etape „Academia+“ projektu suteikiama galimybė specialistams dalyvauti moksliniais tyrimais grįstose mokymosi ir mainų programose (trys C-STEP programos), kuriose derinama teorija, moksliniai tyrimai, praktika ir mobilumas. Šios programos bus kuriamos taikant Europos mastu taikomas praktikas ir standartus, sprendžiant pabėgėlių krizės, demografinių pokyčių ir skaitmenizavimo / ateities darbo vietų iššūkius.

„Academia+“ projekte siekiama parengti ir išbandyti tris moksliniais tyrimais paremtas mokymosi ir mainų programas (C-STEPs), skirtas karjeros orientavimo specialistams iš visos Europos. „Academia+“ projekto metu suteikiama galimybė karjeros orientavimo specialistams dalyvauti kasmetinėse vienos savaitės C-STEP mokymų ir mainų programose kiekvienoje iš partnerių šalių. Kiekviena iš C-STEP mokymų ir mainų programų sujungia teoriją, tyrimus ir praktiką. C-STEP pateikiama ne tik aktualiausia informacija, bet daug dėmesio skiriama ir kad mokymų ir mainų dalyviai giliau suprastų priimančių šalių bendrą požiūrį į darbo rinkos iššūkius ir taikomos metodus per mokomuosius vizitus į įdarbinimo agentūras, profesinio rengimo institucijas, įmones, pramonės rūmus ir pan. Mokymų ir mainų programos apima realių darbo rinkų atstovų įsitraukimą (paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir pan.) ir (arba) įtraukiančią dalyvių patirtį, kai jie vykdo veiklas su tiksline žmonių grupe ir kartu mokosi bei konsultuoja karjeros orientavimo klausimais.

Projekte fokusuojamasi į šalių patirties pasikeitimą karjeros konsultavimo ir orientavimo klausimais, susijusiais su konkrečiais socialiniais, ekonominiais ir politiniais aspektais kiekvienoje Europos šalyje. Karjeros konsultantų mokymosi ir mainų programų temos buvo pasirinktos atsižvelgiant į jų svarbą dabartinei darbo rinkai: migrantų ir pabėgėlių konsultavimas, ateities darbo pozicijos ir demografiniai pokyčiai. Taigi, „Academia+“ projekte bus sukurti šie intelektiniai produktai:

Trys vienos savaitės trukmės karjeros konsultantų mokymosi ir mainų programos (IO1, IO2, IO3 C-STEP):

 

O1 C-STEP 1 „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimas“ – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai. Rengiant pirmąjį intelektinį produktą (IO1) bus sukurtos didaktinės gairės, parengta medžiaga mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir pateikti C-STEP 1 mokymų šaltiniai, susiję su tema „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimas“.

O2 C-STEP 2 „Ateities darbo vietos“ – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai. Kuriant antrąjį intelektinį produktą (IO2) bus taip pat parengtos didaktinės gairės, plėtojama medžiaga mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir surinkti C-STEP 2 mokymų šaltiniai, susiję su tema „Ateities darbo vietos“.   

O3 C-STEP 3 „Demografiniai pokyčiai“ – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai. Atitinkamai trečiajam intelektiniam produktui (IO3) bus sukurtos didaktinės gairės, medžiaga mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir C-STEP 3 mokymų šaltiniai, susiję su tema „Demografiniai pokyčiai“.

O4 Visuomenės informavimo priemonių centras (angl. Media Center) ir mokymosi aplinka – papildomas turinys, medžiaga ir ištekliai. Šiame centre ir mokymosi aplinkoje bus pateikta visų parengtų C-STEPs mokymų turinys, medžiaga ir šaltiniai. Ši papildoma medžiaga bus pagrįsta literatūros apžvalgomis ir ištekliais, plėtojamais intelektiniuose produktuose IO2 ir IO3.

O5 Internetinė svetainė mokymų dalyviams, karjeros konsultantams ir karjeros orientavimo specialistams, lektoriams ir dėstytojams. Projekto internetinė svetainė veiks kaip visuomenės informavimo priemonių centro (IO4) vartai ir sąsaja su skaitytoju. IO4 bus kuriamas, išbandomas ir įgyvendinamas rengiant svetainę. Šioje internetinėje svetainėje pagrindinės projekto tikslinės grupės galės pasiekti projekto rezultatus ir jų atskiras dalis.

Mokymų dalis pristatys profesinio orientavimo ir konsultavimo bei atitinkamomis temomis dirbantys specialistai.

 

3 žingsniai, norint pasiekti C-STEPs mokymų medžiagą (mokymosi aplinką):

  1. Nueikite adresu

 

2. Žemiau pasirinkite norimą kursą

3. Atvira prieiga paspaudus “Login as a guest”