Mokymų ir mainų dalyviai

„Academia+” projekto veiklos remia ir stiprina karjeros konsultantų mainų ir tarptautinių mokymų procesą Europoje, daugiausiai dėmesio skiriant aktualių darbo rinkos ir karjeros konsultavimo iššūkiams ir tokių mokymų programų plėtrai (pagrindiniai iššūkiai Europos darbo rinkai ir visuomenei: migrantai ir pabėgėliai, demografiniai pokyčiai ir ateities darbo vietos).

Projektas atkreipia dėmesį į  tarptautinio bendradarbiavimo svarbą teikiant konkrečias priemones, paramą ir išteklius karjeros valdymo klausimais, kurie parodo mobilumo ir tarptautinio mokymosi vertę karjeros orientavimo specialistams. Tai padeda efektyviau išnaudoti karjeros orientavimo galimybes skirtingose šalyse. Didžiausią dėmesį teikiant mokymo programų, skirtų spręsti šiuo metu svarbiausias darbo rinkos problemas ir karjeros konsultavimo uždavinius, plėtrai, „Academia+” projektas prisideda prie kokybiškesnių karjeros konsultavimo paslaugų teikimo ir kompetencijų bei kvalifikacijų orientavimo.

Kuriant tikslines mokymų dalis bei siekiant ištobulinti visoje Europoje dirbančių karjeros orientavimo (angl. Career Guidance and Counselling – CGC) konsultantų mokymosi programą,  naudojamasi „Academia Network” tinklo įdirbiu ir galimybėmis. Karjeros orientavimo specialistai daugiau sužinojo apie naujausius metodus sprendžiant dabartines ir būsimas darbo rinkos problemas – senėjanti darbo jėga, darbo vietų skaitmenizavimas ir padidėjęs migracijos paplitimas. Jie taip pat turėjo galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai sužinoti apie kitų šalių taikomus metodus ir pasisemti patirties.  „Academia+” projekto veiklos ir sukurta skaitmeninė mokymosi aplinka su vienos savaitės mokymosi programomis prisideda prie „Academia Network” tinklo veiklų kokybės gerinimo ir plėtros, pasiruošiant ateities iššūkiams.

 

3 žingsniai, norint pasiekti C-STEPs mokymų medžiagą (mokymosi aplinką):

  1. Nueikite adresu:

 

2. Žemiau pasirinkite norimą kursą

3. Atvira prieiga paspaudus „Login as a guest“